Fra hovedflyplass til Forneby

Fra hovedflyplass til Forneby

08.11.22 16:38 av Frank Roland

Utvidelsen av boligantallet og antall arbeidplasser på den fremtidige "Forneby" har økt over tid. Utbyggingen av det gamle flyplassområdet vil skje over mange år. Området vil få minimum 30 000 innbyggere og mer enn 25 000 arbeidsplasser. Utbyggingen skjer på et svært begrenset areal og antallet innbyggere vil medføre at "Forneby" blir større enn den 17. største byen (Hamar) i Norge.

Les mer
Bibliotektilbud på Fornebu S

Bibliotektilbud på Fornebu S

08.11.22 15:54 av Frank Roland

Fornebulandet Vel har ved flere anledninger etterlyst et Bibliotektilbud på Fornebu. Det er prosjektert i forbindelse med et kombinert kirke/kulturhus på tomten sør for Fornebu S, rett på nedsiden av lekeplassen. Det tar nok litt tid før dette kommer på plass. I samarbeid med Fornebu S åpner vi nå et prosjekt som er prøvd ut ved et par andre sentere: Et gratis bibliotektilbud. Tilbudet åpner off isielt 14. oktober kl. 14.00, i mellomtiden kan du bidra med bøker du måtte ha til overs.

Les mer
Ekstraskatt på Fornebu?

Ekstraskatt på Fornebu?

03.11.22 14:16 av Frank Roland

Fornebubeberne betaler for driften av Nansenparken (200 mål), og som er en park nesten på størrelse av Slottsparken (225 mål). Er det riktig at beboere i et område som skal utvikles til by, også skal betale for en offentlig park? En park hvor tilsammen 3 500 barn skal gå på skoler / barnehager hvor utendørsarealene er langt under det anbefalte fordi byggene ligger nær parken.

Les mer
Takk til kommunen og Budstikka

Takk til kommunen og Budstikka

03.11.22 14:34 av Frank Roland

19. august 2013 tok undertegnede initiativ til å få en hundepark på Storøyodden. Over 300 stemmer ble samlet innpå kort tid, og saken ble deretter sendt over til Bærum kommune. Helt fra starten var både politikerne og Parkavdelingen positive. Budstikka fulgte opp med løpende status og lederartikkel.

Les mer