FornebuStikka 2024

FornebuStikka 2024

Fornebulandet Vel har nær 3 000 medlemmer (husstander), og er Norges største Velforening. I 2024 markerer vi vårt 10 årsjubileum med en en flott publikasjon på 68 sider. Målet har vært å lage Norges fineste Vel-publikasjon med hovedfokus på "Livet mellom husene", Fornebus mulighetsrom, gode historier og en publikasjon rikt illustrert med bilder. Vi ønsker at du leser og tar vare på den. Målet er å distribuere den kostnadsfritt til samtlige beboere som bor på Fornebu (ca. 10 000,- beboere). Redaksjonskomiteen består av kompetente personer innenfor Fornebuhistorien, nærmiljøet, næringslivet, kommunikasjon og kultur. Med oss på laget har vi en lokal grafiker som har jobbet for flere av Norges største kunstinstitusjoner.

Les mer
Årsmøteunderlag

Årsmøteunderlag

12.05.24 06:56
av Frank Roland

Årsmøtet nærmer seg. Vi ses 5. juni 2024 kl. 19:00 på Fornebupiloten. I denne artikkelen finner du vellets årsberetning for 2023, regnskap, revisjonsberetning og valgkomiteens innstilling til nytt styre og revisor, samt styrets forslag til valgkomite. Styrets innstilling til fordeling av OBOS-millionen vil legges ut så snart styret har ferdigstilt dette.

Les mer
Ja til flerbrukshus uten kirkerom på Fornebu

Ja til flerbrukshus uten kirkerom på Fornebu

Fornebulandet vel, Fornebupiloten, Foreningen for Fornebo vel, Fornebu Senioruniversitet, Fornebu kulturforum, Bærum kulturråd og Human-Etisk Forbund (Bærum lokallag) mener det må bygges et livssynsåpent samfunns- og kulturhus uten at kirken får spesielle fortrinn. Med det mener vi fremføringsscener, fleksible saler med ulik størrelse, møterom for frivilligheten og inkluderende møteplasser samt lavterskel aktivitetstilbud for alle generasjoner.

Les mer
Fra hovedflyplass til Forneby

Fra hovedflyplass til Forneby

08.11.22 16:38
av Frank Roland

Utvidelsen av boligantallet og antall arbeidplasser på den fremtidige "Forneby" har økt over tid. Utbyggingen av det gamle flyplassområdet vil skje over mange år. Området vil få minimum 30 000 innbyggere og mer enn 25 000 arbeidsplasser. Utbyggingen skjer på et svært begrenset areal og antallet innbyggere vil medføre at "Forneby" blir større enn den 17. største byen (Hamar) i Norge.

Les mer
Stolpejakt på Fornebulandet!

Stolpejakt på Fornebulandet!

Stolpejakten er klar for 4. året på rad på Fornebu. Det er satt ut 30 enkle stolper som kan nås både til fots og på sykkel. I fjor var det over 5.000 stolpejegere på Fornebu! Blir du med og slår rekorden i år?

Les mer
Kr. 900 000 til gode formål!

Kr. 900 000 til gode formål!

Styret for Fornebulandet vel har fått ansvar for å innstille fordeling av kr 900 000 fra OBOS (midler gitt av OBOS i 2018, også kalt OBOS-millionen). Midlene skal støtte aktiviteter og tiltak som bidrar til å videreutvikle Fornebu som et raust og inkluderende fellesskap, så det oppleves godt å bo på Fornebu, for alle generasjoner og med stort mangfold (Fornebulandet vel sitt formål). Foto: Paal Alme

Les mer
Bibliotektilbud på Fornebu S

Bibliotektilbud på Fornebu S

08.11.22 15:54
av Frank Roland

Fornebulandet Vel har ved flere anledninger etterlyst et Bibliotektilbud på Fornebu. Det er prosjektert i forbindelse med et kombinert kirke/kulturhus på tomten sør for Fornebu S, rett på nedsiden av lekeplassen. Det tar nok litt tid før dette kommer på plass. I samarbeid med Fornebu S åpner vi nå et prosjekt som er prøvd ut ved et par andre sentere: Et gratis bibliotektilbud. Tilbudet åpner off isielt 14. oktober kl. 14.00, i mellomtiden kan du bidra med bøker du måtte ha til overs.

Les mer
Ekstraskatt på Fornebu?

Ekstraskatt på Fornebu?

03.11.22 14:16
av Frank Roland

Fornebubeberne betaler for driften av Nansenparken (200 mål), og som er en park nesten på størrelse av Slottsparken (225 mål). Er det riktig at beboere i et område som skal utvikles til by, også skal betale for en offentlig park? En park hvor tilsammen 3 500 barn skal gå på skoler / barnehager hvor utendørsarealene er langt under det anbefalte fordi byggene ligger nær parken.

Les mer
Takk til kommunen og Budstikka

Takk til kommunen og Budstikka

03.11.22 14:34
av Frank Roland

19. august 2013 tok undertegnede initiativ til å få en hundepark på Storøyodden. Over 300 stemmer ble samlet innpå kort tid, og saken ble deretter sendt over til Bærum kommune. Helt fra starten var både politikerne og Parkavdelingen positive. Budstikka fulgte opp med løpende status og lederartikkel.

Les mer