Ja til flerbrukshus uten kirkerom på Fornebu

Ja til flerbrukshus uten kirkerom på Fornebu

Fornebulandet vel, Fornebupiloten, Foreningen for Fornebo vel, Fornebu Senioruniversitet, Fornebu kulturforum, Bærum kulturråd og Human-Etisk Forbund (Bærum lokallag) mener det må bygges et livssynsåpent samfunns- og kulturhus uten at kirken får spesielle fortrinn. Med det mener vi fremføringsscener, fleksible saler med ulik størrelse, møterom for frivilligheten og inkluderende møteplasser samt lavterskel aktivitetstilbud for alle generasjoner.

Les mer
Fra hovedflyplass til Forneby

Fra hovedflyplass til Forneby

08.11.22 16:38
av Frank Roland

Utvidelsen av boligantallet og antall arbeidplasser på den fremtidige "Forneby" har økt over tid. Utbyggingen av det gamle flyplassområdet vil skje over mange år. Området vil få minimum 30 000 innbyggere og mer enn 25 000 arbeidsplasser. Utbyggingen skjer på et svært begrenset areal og antallet innbyggere vil medføre at "Forneby" blir større enn den 17. største byen (Hamar) i Norge.

Les mer
Høringsuttalelse planprogram revisjon av KDP 2

Høringsuttalelse planprogram revisjon av KDP 2

08.11.22 16:34
av Frank Roland

Vi vil innledningsvis vise til vår høringsuttalelse av 31.05.2015 : Kommentarer til rapporten «Planfaglig vurdering av økt utbygging på Fornebu av 07.03.2015» . Den gir fortsatt et godt bilde av vårt syn. Vi vil særlig understreke den eksterne Planrådgruppens sterke anbefaling om å gjøre en grundig evaluering av den snart fullførte fase 1 av Fornebu-utbyggingen som grunnlag for den videre planleggingen!

Les mer
Om å torpedere en god plan

Om å torpedere en god plan

03.11.22 17:54
av Frank Roland

Innspill i Budstikka 21. januar 2015: Flere debattanter har den siste tiden påpekt at å øke bolighøydene til 18 – 40 etasjer er rene miljøtiltak og at Fornebu tåler atskillig høyere fortetting enn kommunedelplan 2 (KDP2) tilsier. KDP2 ble vedtatt høsten 1999 etter utallige utredninger, drakamper og med alle tenkelige instanser involvert over en 6-års periode.

Les mer