Om Fornebulandet vel

Fornebulandet vel i Bærum ble stiftet 4. juni 2014. 50 beboere var til stede da Fornebulandet vel ble stiftet på Storøya skole. Frode Bostadløkken ble valgt som leder, og med seg i styret fikk han Harald Hauge, Frank Roland, Jevgenija Sirotina, Camilla Røsssak, Tobias Bjørndal og Alexander Kristiansen.

Vellets visjon er at Fornebulandet skal være en fremtidsrettet miljøsatsing i videste forstand med godt samspill med vårt unike miljø – vi skal ta vare på vår unike natur og sørge for ansvarlig forvaltning. Området skal være et eksempel på nyskapning og miljøvennlige løsninger som kommer flest mulig til gode. Videre skal vi jobbe for et godt og konstruktivt samarbeidsmiljø mellom beboerne, næringslivet, grunneierne, kommunen og andre interesseorganisasjoner.

Vellets mål er at de store investeringene som er gjort på Fornebu sikres for fremtidige generasjoner og at området har et mangfoldig og unikt tilbud innenfor kultur og offentlige tjenester for mennesker i alle livsfaser.

 

Fornebulandet Vel er opptatt av å være beboernes talerør i de ulike prosessene som påvirker Fornebus bo-, oppvekst- og naturmiljø. En vesentlig del av dette arbeidet er selvsagt å sørge for at vi som bor her også blir hørt når områdets fremtid skal avgjøres. Grunneierne og næringsinteressene er sterke, profesjonelle aktører som er vant til å jobbe med politiske prosesser, i den sammenheng er det viktig at noen i tillegg fremmer synspunktene til beboerne på Fornebu.

Fornebulandet Vel ønsker å fremme beboernes synspunkter i alle relevante fora.

Våre viktigste oppgaver 2014 har vært våre synspunkter til Bærum kommunes planer, utbyggernes høringer, klimaklokt Fornebu, nærmiljøutfordringer (støy, støv…), trafikk, møteplasser og ellers saker som angår Fornebu spesielt. Vellet har også vært initiativ- og medinitiativtaker til Fornebupiloten (frivillighetssentralen), Hundeparken på Storøya, Aktivitesparken i Nansenparken, Torsdagsporten, Kajakkdeling, Sankthansfeiring på Storøya, folke- og dialogmøter og mye mer. 

Vellet bruker også sine midler på lokale arrangementer og tiltak. Hvert år siden 2017 har vi hatt en blomsternedleggelse og holdt en minnetale ved Nansenstatuen som en del av 17. mai-programmet til Storøya og Oksenøya skole.

Vi har fremmet våre synspunkter i hatt tett dialog med Fornebupiloten, nabovellene, lag- og foreninger, kommunens administrasjon, politikere, bedrifter, utbyggere, Lilløyplassen og Fornebulandet menighet. Vi har også hatt en rekke innlegg i Budstikka. I kampen om Fornebubåten fikk vi både innslag i flere aviser samt lyhetsinnslag i både NRK TV og NRK P1. Vi har også gjennomført flere innbyggerinitiativ - bl.a. rundt "Fornebuskatten" hvor vår mening er at det er urimelig at noen beboere skal betale for vedlikehold av Nansenparken.