Vellet ble stiftet i 2014. Rask utbygging med liten innbyggermedvirkning, manglende barnehageplasser og møteplasser gjorde at mange reagerte.

En liten gruppe samfunnsengasjerte innflyttere møttes, og bestemte at vi måtte gjøre en felles innsats for Fornebulandet. Fornebuerklæringen "vedtatt"  kl. 23.59 den 12.  mai 2006 insprrerte oss:

Fornebu skal inspirere mennesker til å få frem det beste i seg selv og hverandre, og være så full av mangfoldig aktivitet at alle kan bidra.

På Fornebu skal vi ha mot til å vise at vi bryr oss. Den unike naturen og dyrelivet skal være til glede både i dag og i morgen.

Fornebu skal bli et møtested mellom ny kunnskap og gammel klokskap, og et godt samfunn fordi menneskene her lever, tenker, tror og elsker forskjellig.

Foto: Ingeborg Nome

De mange planene for området og ikke minst Kommunedelplan 3 utløste et stort engasjement. 

Styret består av frivillige og ubetalte enkeltpersoner som har et stort engasjement for Fornebu. Styret samles fysisk en gang i måneden. Videre har vi 4 utvalg som jobber tett innenfor hver sitt område som er tenkt å speile hovedutvalgene i kommunestyret.