Gjøkepraksis på Fornebu

Gjøkepraksis på Fornebu

01.11.22 07:16 av Frank Roland

Vellet har gjennomført et innbyggerinitiativ. Vi mener at det er urimelig at ikke kommunen betaler for driften av Nansenparken, en "privat" park som kommunen utvikler en ny by rundt på alle kanter. Blant annet anlegges det barnehager og skoler for 3 500 barn i parkens randsone, som alle bygges med et svært lavt utendørsareal (MUA) med begrunnelse av at de ligger inntil Nansenparken. Foto: Hedvig Kolboholen

Les mer
Om å torpedere en god plan

Om å torpedere en god plan

03.11.22 17:54 av Frank Roland

Innspill i Budstikka 21. januar 2015: Flere debattanter har den siste tiden påpekt at å øke bolighøydene til 18 – 40 etasjer er rene miljøtiltak og at Fornebu tåler atskillig høyere fortetting enn kommunedelplan 2 (KDP2) tilsier. KDP2 ble vedtatt høsten 1999 etter utallige utredninger, drakamper og med alle tenkelige instanser involvert over en 6-års periode.

Les mer
Takk til kommunen og Budstikka

Takk til kommunen og Budstikka

03.11.22 14:34 av Frank Roland

19. august 2013 tok undertegnede initiativ til å få en hundepark på Storøyodden. Over 300 stemmer ble samlet innpå kort tid, og saken ble deretter sendt over til Bærum kommune. Helt fra starten var både politikerne og Parkavdelingen positive. Budstikka fulgte opp med løpende status og lederartikkel.

Les mer
Bevar Mortenskogen for de minste

Bevar Mortenskogen for de minste

22.11.22 08:26 av Frank Roland

På Fornebu har vi mange flotte park- og friområder. Felles for alle er at de dessverre er lite egnet til aktiviteter hvor barn kan klatre i trær, tenne bål, steke pølser/pinnebrød, spikke gjenstander og sette opp små barhytter med mer. Barnehagene på Snarøya, Storøya og Hundsund savner sårt en slik plass i nærområdet.

Les mer