Fotokonkurransen 2022: «Fornebu som vi ser deg»

Fotokonkurransen 2022: «Fornebu som vi ser deg»

22.12.22 00:00 av Frank Roland

I 2022 har Fornebulandet Vel arrangert en serie fotokonkurranser med premiering vår, sommer og høst. Vi har hatt 2 klasser - inntil 15 år og over 15 år. Hundrevis av flotte bilder har blitt lagt ut på Facebookgruppen. Det ble satt opp en 1. (2 000 kr) og 2. premie (1 000 kr) i hver av konkurransene. I tillegg har Fornebu S sponset "Årets foto" (i begge klasser) med gavekort på kr. 5.000. Alle vinnerne kontaktes og vi gratulerer!

Les mer
Fra hovedflyplass til Forneby

Fra hovedflyplass til Forneby

08.11.22 16:38 av Frank Roland

Utvidelsen av boligantallet og antall arbeidplasser på den fremtidige "Forneby" har økt over tid. Utbyggingen av det gamle flyplassområdet vil skje over mange år. Området vil få minimum 30 000 innbyggere og mer enn 25 000 arbeidsplasser. Utbyggingen skjer på et svært begrenset areal og antallet innbyggere vil medføre at "Forneby" blir større enn den 17. største byen (Hamar) i Norge.

Les mer
Gjøkepraksis på Fornebu

Gjøkepraksis på Fornebu

01.11.22 07:16 av Frank Roland

Vellet har gjennomført et innbyggerinitiativ. Vi mener at det er urimelig at ikke kommunen betaler for driften av Nansenparken, en "privat" park som kommunen utvikler en ny by rundt på alle kanter. Blant annet anlegges det barnehager og skoler for 3 500 barn i parkens randsone, som alle bygges med et svært lavt utendørsareal (MUA) med begrunnelse av at de ligger inntil Nansenparken. Foto: Hedvig Kolboholen

Les mer
Høringsuttalelse planprogram revisjon av KDP 2

Høringsuttalelse planprogram revisjon av KDP 2

08.11.22 16:34 av Frank Roland

Vi vil innledningsvis vise til vår høringsuttalelse av 31.05.2015 : Kommentarer til rapporten «Planfaglig vurdering av økt utbygging på Fornebu av 07.03.2015» . Den gir fortsatt et godt bilde av vårt syn. Vi vil særlig understreke den eksterne Planrådgruppens sterke anbefaling om å gjøre en grundig evaluering av den snart fullførte fase 1 av Fornebu-utbyggingen som grunnlag for den videre planleggingen!

Les mer
Om å torpedere en god plan

Om å torpedere en god plan

03.11.22 17:54 av Frank Roland

Innspill i Budstikka 21. januar 2015: Flere debattanter har den siste tiden påpekt at å øke bolighøydene til 18 – 40 etasjer er rene miljøtiltak og at Fornebu tåler atskillig høyere fortetting enn kommunedelplan 2 (KDP2) tilsier. KDP2 ble vedtatt høsten 1999 etter utallige utredninger, drakamper og med alle tenkelige instanser involvert over en 6-års periode.

Les mer
Bibliotektilbud på Fornebu S

Bibliotektilbud på Fornebu S

08.11.22 15:54 av Frank Roland

Fornebulandet Vel har ved flere anledninger etterlyst et Bibliotektilbud på Fornebu. Det er prosjektert i forbindelse med et kombinert kirke/kulturhus på tomten sør for Fornebu S, rett på nedsiden av lekeplassen. Det tar nok litt tid før dette kommer på plass. I samarbeid med Fornebu S åpner vi nå et prosjekt som er prøvd ut ved et par andre sentere: Et gratis bibliotektilbud. Tilbudet åpner off isielt 14. oktober kl. 14.00, i mellomtiden kan du bidra med bøker du måtte ha til overs.

Les mer
Råd fra vellene til kommunen om videre utbygging

Råd fra vellene til kommunen om videre utbygging

03.11.22 17:59 av Frank Roland

En stor gruppe jobbet fra torsdag til sent søndag kveld med kommentarer og råd til Bærum kommune rundt forslag til økt utbygging på Fornebu. Det kommer fl ere anledninger fremover til å gi tilbakemeldinger.Vellet har bl.a. avtalt kvartalsmøter med rådmannen. Vi savner engasjement og tilbakemeldinger fra Rolfsbukta, Fornebuporten, Langodden og Lagåsen i denne prosessen, og oppfordrer flere om å komme med tilbakemeldinger og idèer. Kanskje du kunne tenke deg å være med jobbe med slike saker sammen med oss? Du kan lese hele Fornebulandet og Snarøen Vels kommentarer til rapporten «Planfaglig vurdering av økt utbygging på Fornebu av 07.03.2015» nedenfor.

Les mer
Ekstraskatt på Fornebu?

Ekstraskatt på Fornebu?

03.11.22 14:16 av Frank Roland

Fornebubeberne betaler for driften av Nansenparken (200 mål), og som er en park nesten på størrelse av Slottsparken (225 mål). Er det riktig at beboere i et område som skal utvikles til by, også skal betale for en offentlig park? En park hvor tilsammen 3 500 barn skal gå på skoler / barnehager hvor utendørsarealene er langt under det anbefalte fordi byggene ligger nær parken.

Les mer
Takk til kommunen og Budstikka

Takk til kommunen og Budstikka

03.11.22 14:34 av Frank Roland

19. august 2013 tok undertegnede initiativ til å få en hundepark på Storøyodden. Over 300 stemmer ble samlet innpå kort tid, og saken ble deretter sendt over til Bærum kommune. Helt fra starten var både politikerne og Parkavdelingen positive. Budstikka fulgte opp med løpende status og lederartikkel.

Les mer
Metro på Fornebu sikret av styrtrik sheik

Metro på Fornebu sikret av styrtrik sheik

03.11.22 12:51 av Frank Roland

Budstikka melder at styret i Bærums største muslimske trossamfunn, sent 31. mars inngikk en intensjonsavtale med Obos og Oslo kommune om å overta Gamle Fornebu Kultursenter og Flytårnet på Fornebu. Avtalen innebærer blant annet at 1 milliard kroner godskrives Metro-prosjektet og at Gamle Fornebu kultursenter omgjøres til et muslimsk kultursenter. Kultursenteret vil inkludere en moderne moske hvor Flytårnet omgjøres til bønnetårn (minaret).

Les mer
Bevar Mortenskogen for de minste

Bevar Mortenskogen for de minste

22.11.22 08:26 av Frank Roland

På Fornebu har vi mange flotte park- og friområder. Felles for alle er at de dessverre er lite egnet til aktiviteter hvor barn kan klatre i trær, tenne bål, steke pølser/pinnebrød, spikke gjenstander og sette opp små barhytter med mer. Barnehagene på Snarøya, Storøya og Hundsund savner sårt en slik plass i nærområdet.

Les mer