Fornebulandet Vel
Postadresse

v/OBOS Eiendomsforvaltning AS
Postboks 6666 St. Olavs plass
0129 OSLO

Besøksadresse


1364 FORNEBU

Org.nr.

814461432

Fornebulandet Vel har delt arbeidet vårt i 4 utvalg

Nærmiljøutvalget

Dette utvalget har faste møter med kommunen og grunneiere. De har fokus på trafikk, renovasjon, støv/støy og ellers store og mindre saker som er til glede eller frustrasjon. 

Kultur- og samfunnsutvalget

 Utvalget jobber med møteplasser, scener, kultur og egenorganiserte tilbud for alle aldre. Utvalget har også ansvar for St. Hansfesten.

Planutvalget

Utvalget har ansvar for å følge med på planer som angår Fornebulandets samfunn og arealer. Et viktig punkt er å følge med på at planer ikke bryter med tidligere vedtak og kommunedelplan 3 spesifikt.

Kommunikasjonsutvalget

Kommunikasjonsutvalget følger opp hjemmeside og Facebooksidene til Vellet. Videre har utvalget hovedansvar for dialog med medlemmene.