Fra hovedflyplass til Forneby

Fra hovedflyplass til Forneby

08.11.22 16:38 av Frank Roland

Utvidelsen av boligantallet og antall arbeidplasser på den fremtidige "Forneby" har økt over tid. Utbyggingen av det gamle flyplassområdet vil skje over mange år. Området vil få minimum 30 000 innbyggere og mer enn 25 000 arbeidsplasser. Utbyggingen skjer på et svært begrenset areal og antallet innbyggere vil medføre at "Forneby" blir større enn den 17. største byen (Hamar) i Norge.

Les mer
Bibliotektilbud på Fornebu S

Bibliotektilbud på Fornebu S

08.11.22 15:54 av Frank Roland

Fornebulandet Vel har ved flere anledninger etterlyst et Bibliotektilbud på Fornebu. Det er prosjektert i forbindelse med et kombinert kirke/kulturhus på tomten sør for Fornebu S, rett på nedsiden av lekeplassen. Det tar nok litt tid før dette kommer på plass. I samarbeid med Fornebu S åpner vi nå et prosjekt som er prøvd ut ved et par andre sentere: Et gratis bibliotektilbud. Tilbudet åpner off isielt 14. oktober kl. 14.00, i mellomtiden kan du bidra med bøker du måtte ha til overs.

Les mer