Medlemskap i Fornebulandet vel?
Fornebulandet Vel har på kort tid vokst til å bli Norges største Velforening med over 2 600 medlemmer.

Utbyggingen har skjedd raskt med 7 – 800 nye leiligheter hvert år. Planen tilsier på sikt over 100 sameier med 11 000 leiligheter og 25 000 arbeidsplasser! Fornebu blir en av Norges 16 største byer med rundt 30 000 beboere!

Vår visjon: Vellet skal jobbe for at Fornebulandet skal være en fremtidsrettet miljøsatsing i videste forstand. Vi skal ta vare på vår unike natur og sørge for ansvarlig forvaltning. Området skal være et eksempel på nyskapning og miljøvennlige løsninger som kommer flest mulig til gode. Videre skal vi jobbe for et godt og konstruktivt samarbeid mellom beboere, næringsliv, grunneiere, kommunen og andre nabovel/foreninger.

Vellets mål er at de store investeringene som gjøres på Fornebu, skal sikres for fremtidige generasjoner og at vi får et mangfoldig kultur- og offentlig tjenestetilbud til mennesker i alle livsfaser.

Fornebulandet har en unik organisering! De fleste tradisjonelle vel-oppgaver som dugnader, snegleaksjoner, hageavfalls-innsamling, vil aldri være veloppgaver på Fornebu. Tradisjonelle oppgaver vil i stedet ivaretas av det enkelte sameie, huseierforeningene og ikke minst Fornebu Driftsforening (som alle sameiene er medlemmer av). 

En annen hovedforskjell med tanke på de godt etablerte nabovellene (som i all hovedsak består av villabebyggelse), er den fortsatt store utbyggingen som vil prege vårt område i mange år. I den forbindelse ser Fornebulandet Vel sine hovedoppgaver i å:

Sikre at intensjonene i Kommunedelplan 3 opprettholdes 
Utforme det nye lokalsamfunnet (infrastruktur, kultur- og bomiljø) 
Samarbeide med organisasjoner, kommunen og bedrifter på Fornebu 
Påvirke nærmiljø- og utbyggingsplaner for området
Være en lokal vaktinstans for å sikre drift- og vedlikehold av området 
Synliggjøring og støtte til lokale aktiviteter, arrangementer og initiativ
 
Er ikke ditt sameie medlem? Vi tilbyr kollektivt medlemskap for sameier: Kr. 70 per boligseksjon / år.