Gjøkepraksis på Fornebu

Gjøkepraksis på Fornebu

01.11.22 07:16
av Frank Roland

Vellet har gjennomført et innbyggerinitiativ. Vi mener at det er urimelig at ikke kommunen betaler for driften av Nansenparken, en "privat" park som kommunen utvikler en ny by rundt på alle kanter. Blant annet anlegges det barnehager og skoler for 3 500 barn i parkens randsone, som alle bygges med et svært lavt utendørsareal (MUA) med begrunnelse av at de ligger inntil Nansenparken. Foto: Hedvig Kolboholen

Les mer
Ekstraskatt på Fornebu?

Ekstraskatt på Fornebu?

03.11.22 14:16
av Frank Roland

Fornebubeberne betaler for driften av Nansenparken (200 mål), og som er en park nesten på størrelse av Slottsparken (225 mål). Er det riktig at beboere i et område som skal utvikles til by, også skal betale for en offentlig park? En park hvor tilsammen 3 500 barn skal gå på skoler / barnehager hvor utendørsarealene er langt under det anbefalte fordi byggene ligger nær parken.

Les mer