Høringsuttalelse planprogram revisjon av KDP 2

Høringsuttalelse planprogram revisjon av KDP 2

08.11.22 16:34 av Frank Roland

Vi vil innledningsvis vise til vår høringsuttalelse av 31.05.2015 : Kommentarer til rapporten «Planfaglig vurdering av økt utbygging på Fornebu av 07.03.2015» . Den gir fortsatt et godt bilde av vårt syn. Vi vil særlig understreke den eksterne Planrådgruppens sterke anbefaling om å gjøre en grundig evaluering av den snart fullførte fase 1 av Fornebu-utbyggingen som grunnlag for den videre planleggingen!

Les mer