Vellets høringssvar Fornebu Sør / Flytårnet

Vellets høringssvar Fornebu Sør / Flytårnet

Publisert av Frank Roland den 23.06.23.

Plangruppen i Fornebulandet Vel har lagt ned et solid arbeid i disse høringssvarene. Flere innspill har kommmet fra sameier og enkeltpersoner rundt Fornebu Sør, mens det ikke har kommet inn noen rundt Flytårnet.

Fornebulandet Vel har besvart begge og ser frem til å følge den videre prosessen for begge områdene. 

Vedlagt finner dere begge høringsuttalelsene.