Vellet støtter viktige barn- og ungdomsaktiviteter

Vellet støtter viktige barn- og ungdomsaktiviteter

Publisert av Frank Roland den 02.04.24. Oppdatert 03.04.24.

Vellet har besluttet å støtte lag og tiltak med kr. 150 000 i 2024. Fordelingen av de første 75 000 kr. er nå vedtatt av styret.

Følgende er tilgodesett med støtte våren 2024:

  • Safari Fornebu - kr. 10 000
  • Fornebu og Snarøya skolekorps - kr. 35 000
  • Oksenøya skole (17. mai) - kr. 15 000
  • Storøya skole (17. mai) - kr. 15 000

Vi minner om at en tilsvarende støtte skal fordeles høsten 2024 (søknadsfrist 1. oktober). I tillegg skal kr. 900 000 fordeles i vår (OBOS-millionen). Her er søknadsfristen 1. mai. Vi håper frivilligheten er kreative i søknadsprosessen og at mange unge kan få glede av nye og attraktive tiltak. Dere kan søke her: https://www.fbuvel.no/st%C3%B8tte2/

OBOS-millionen skal det stemmes over på vellets årsmøte. Vi håper flest mulig stiller opp, og gir sin stemme til gode tiltak!

Gratulerer til de som fikk midler i denne omgangen og tvi tvi til søkere i neste runde!

Styret i Fornebulandet vel