Til kamp for bærekraftig utvikling av Fornebu

Til kamp for bærekraftig utvikling av Fornebu

Publisert av Frank Roland den 08.11.22.

«Vi er svært bekymret for den siste tids signaler om videre utbygging på Fornebulandet», uttaler Fornebulandet Vels Frode Bostadløkken, «Det er nedsatt en planrådsgruppe hvor det virker som om lederen er mer opptatt av årakke ned på det prisbelønnede og menneskevennlige arbeidet som har gitt dagens Fornebu, enn å snakke medmenneskene som bor her.»
«Reguleringsplaner som er vedtatt, skal og må respekteres – beboerne ønsker ikke at Fornebu skal bli tilForneby», supplerer Paal Alme, leder for Snarøen Vel, «presset på infrastruktur er allerede i grenseland for hvasom kan tolereres – blir det økt bebyggelse, sprenges alle rammer. Dette er uansvarlig politikk!

Velforeningene ønsker i tillegg å komme med en rekke forslag om hvordan man kan sikre at det som i dag er et fantastisk bomiljø kan bli enda bedre.

«Vi har full forståelse for at Oslo-området trenger flere boliger for å ta unna veksten i området, men mener at det er korttenkt å stable opp høyhus i randsonen til et naturreservat på en halvøy med kun én vei inn og ut», fortsetter Bostadløkken, «Den store feilen man har gjort på Fornebu er at boligene og kontorene kom før infrastrukturen. Å legge opp til økt utbygging før dette er på plass er et sosialt hasardspill som kan få konsekvenser for Snarøya, Lysakerområdet i tillegg til de flere tusen som allerede har valgt å flytte til Fornebu «.