Takk til kommunen og Budstikka

Takk til kommunen og Budstikka

Publisert av Frank Roland den 03.11.22. Oppdatert 25.11.22.

19. august 2013 tok undertegnede initiativ til å få en hundepark på Storøyodden. Over 300 stemmer ble samlet innpå kort tid, og saken ble deretter sendt over til Bærum kommune. Helt fra starten var både politikerne og Parkavdelingen positive. Budstikka fulgte opp med løpende status og lederartikkel.

Etter målrettet innsats fra kommunen med befaringer og møter med Miljødirektoratet (som til å begynne med ikke ønsket en slik park), så ble det enighet om en hundepark på et egnet sted på Storøya.

Som innflytter på Fornebu er det svært positivt å se at det går an å komme opp med forslag som blir tatt seriøst av politikerne og at administrasjonen deretter tett følger opp.

Ryktene om at den flotte 2,8 mål store parken nå er åpnet har nådd hundeeiere både fjernt og nært. At hundeparken ble klar til den alminnelige båndtvangen startet 1. april var også svært positivt. Fornebu-området har rundt 20 fredede naturområder, og det er stort press på naturen med alle to- og firbente som har flyttet til Fornebulandet.

Jeg vil oppfordre alle hunde-eiere til å benytte hundeparken og til å respektere båndtvangsreglene i den kritiske perioden vi nå går inn i og til 20. august.

Jeg minner i den forbindelse om Fornebuerklæringen, som ble vedtatt 12. mai 2006:


«Fornebu skal inspirere mennesker til å få frem det beste i seg selv og hverandre, og være så full av mangfoldigaktivitet at alle kan bidra.

På Fornebu skal vi ha mot til å vise at vi bryr oss. Den unike naturen og dyrelivet skal være til glede både i dag og i morgen.

Fornebu skal bli et møtested mellom ny kunnskap og gammel klokskap, oget godt samfunn fordi menneskene her lever, tenker, tror og elsker forskjellig.»


Frank Roland,
Fornebulandet vel