Pressemelding: Fornebu - nasjonalt rulleskianlegg

Pressemelding: Fornebu - nasjonalt rulleskianlegg

Publisert av Frank Roland den 22.11.22.

Norges Idrettsforbund (NIF) har i dag inngått avtale med OBOS, hovedgrunneieren på Fornebulandet om at gang-og sykkelstiene i området skal inngå i et nasjonalt anlegg for rulleski- og rulleskøyter. De totale anleggskostnadene er beregnet til 18.2 millioner kroner.

OBOS og NIF uttaler bl.a. om avtalen:

Det er en glede å annonsere at vi endelig har kommet til enighet om et slikt anlegg. Alle dagens gang- og sykkelstier i området (14 km) vil bli tydelig merket. Forholdene på Fornebu er unike for denne type aktivitet og dette vil være et kjærkomment tilbud ikke bare for de som bor i området,men for hele Stor-Oslo.

Avtalen innebærer at gang- og sykkelstiene ikke vil strøs eller gruses på vinterstid, og det vil gjøres maksimalt arbeid for å holde anlegget åpent og i drift på helårsbasis. I Nansenparken vil det bli satt opp ettreningssenter med dusj og toalettfasiliteter.

Anleggskostnadene for oppgradering av gang- ogsykkelstier og treningsanlegget vil fordeles likt mellom OBOS og NIF. Konsernsjef i OBOS Daniel K. Siraj uttaler: «OBOS-medlemmer vil få gode rabatter ved bruk av anlegget og flere kan få glede av den flotte Nansen-parken. Ski er i høyeste grad i Nansens ånd og passer godt på Fornebu». For mer informasjon kontakt OBOS eller NIF.