Nyttig informasjon om Fornebu-utbyggingen

Nyttig informasjon om Fornebu-utbyggingen

Publisert av Frank Roland den 08.05.22. Oppdatert 30.10.22.

Bærum kommune
Bærum kommune er reguleringsmyndighet på Fornebu. Kommunestyret i Bærum vedtok Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) 27. mars 2019. Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) deler de ulike områdene opp i «Byen», «Parken» og «Landet».

Her kan du følge med kommunale saker som er på gang: https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/stedsutvikling-i-barum/nye-fornebu/

Fornebubanen
Fornebubanen var en forutsetning for å øke boligtallet på Fornebu fra 6 300 til 11 000. Banen skal gå i tunnel hele veien fra Koksaområdet utenfor Fornebu S og til Majorstua, med en reisetid på 12 minutter. Fornebubanen var planlagt å åpne i 2027, nye anslag tyder på at det tidligst blir i 2029.


Her finner du naboinformasjon om Fornebubanen:
https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/fornebubanen/naboinformasjon-om-fornebubanen/#gref

/wp:paragraph