Manglende medbestemmelse på Fornebu

Manglende medbestemmelse på Fornebu

Publisert av Frank Roland den 25.11.22.

Rådmannen har nå lagt ut kommunedelplan 3 for Fornebu til andre gangs behandling.

Hensikten med høringsrunden etter førstegangsbehandlingen trodde vi var at alle innbyggere og andre kunne komme med sine begrunnede innspill, slik at planen kunne justeres til det bedre for alle. Planen er omfattende, og planbeskrivelsen alene er på 168 sider. Dette gjør den krevende å sette seg inn i for folk flest, og sist, men ikke minst for politikerne.

Bak tusenvis av velvalgte ord og setninger høres alt ut som et fantastisk prosjekt.

Fornebulandet vel har nok en gang satt oss godt inn i den nye planen og brukt mye tid på å lage et høringsinnspill sammen med nabovel, andre organisasjoner og kompetente fagpersoner på ulike fagområder i nærmiljøet.

Dette for å gi uttalelsen enda mer tyngde og profesjonalitet. Uttalelsen, mener vi, er velbegrunnet, saklig og konstruktiv. Nettopp dette gjør det for oss så vanskelig å forstå at administrasjonen ikke finner grunn til å gjøre en eneste justering eller stille et eneste spørsmål til sine egne vurderinger.

De har heller ikke tatt hensyn til vesentlige merknader fra andre innbyggere/innbyggerinitiativ. «Under medvirkning av, i samarbeid med» er forklaringen på ordet medvirkning i Språkrådet og Universitetet i Bergen sin ordbok. Intet samarbeid og hvor bare én part bestemmer er eneveldig. En prosess der to parter er med på å bestemme er medvirkning. Medbestemmelse betyr nettopp dette – å delta i avgjørelser som angår ens egen situasjon.


I plansammenheng er retten til medvirkning og dermed medbestemmelse tatt inn i plan- og bygningslovens formålsparagraf 1–1. Av paragraf 5–1 fremgår det videre at enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning.

Vi ser det som et alvorlig demokratisk problem at tilbakemeldinger fra de mange høringer, folkemøter og workshops med hundretalls involverte, engasjerte beboere ikke kan spores i administrasjonens reviderte forslag.

Hvorfor skal innbyggerne legge så mye engasjement i medvirkningsprosesser, når uansett ingen synspunkter fører frem? Vårt inntrykk er, dessverre, at alle har blitt tatt med tilbake til kommunens innbyggermakulator og at administrasjonen har markert medvirkningsoppgaven som «mission completed».

Mener Fornebulandet vel dermed at innbyggere og kommunens administrasjon står helt likt?  Ikke på fag, men på ideologi og konkrete ideer. Her mener vi at innbyggere minst står like sterkt og sterkere.

Det er valg til høsten, men kommunedelplan 3 vedtas allerede nå i mars. Selv om det trolig ikke blir et valgkamptema, så mener vi politikerne likevel har muligheten til å vise ikke bare oss, men hele Bærums befolkning at de tar demokratiet på alvor og lytter til innbyggerne.