Hvordan har det vært å være med i Vellet?

Hvordan har det vært å være med i Vellet?

Publisert av Frank Roland den 03.11.22.

For 4 år siden flyttet jeg til Hundsund med kone og 2 barn. Jeg jobbet allerede på IT-Fornebu, men kjente ingen som bodde her og heller ikke kjente jeg området særlig godt. Etter innflyttingen engasjerte jeg meg i eget sameie og deretter i noen nærmiljøtiltak som omhandlet mine barn og min lille hund.

Raskt erfarte jeg at skal vi få til noe mer på Fornebu, så må vi stå sammen. Om utbyggerne med Obos i spissen og Bærum kommune skal lytte, så kreves det mer enn en enkel stemme eller Obos-medlemskap. For et år siden ringte Frode, dagens styreleder i Fornebulandet vel meg. Han hadde hørt at jeg var aktiv i flere nærmiljøsaker og lurte på om vi ikke kunne få større gjennomslag ved å jobbe sammen. Dermed var det gjort.

Tradisjonelle velforeninger forbindes oftest med snegleaksjoner og naboprotester når gravemaskinen dukker opp på velgrensen. Utfordringene vi på Fornebu har foran oss, er noe mer enn vanlige veloppgaver. Et stort antall boliger er allerede bygget, og enda mer skal bygges over noen få år. I tillegg er over 20 000 arbeidsplasser etablert.

Kirkegården forberedes nå og kanskje får vi bane etterhvert? Og hva med kulturaktiviteter, bibliotek, barnehagedekning, sosiale møteplasser, skoler og kirke? Ingenting er tilfeldig eller kommer av seg selv – dette gjelder også på Fornebu hvor mange krefter drar i ulike retninger.

De mange møtene med Bærum kommune, grunneierne, bedriftene og politikerne har vært svært positive. Vi er særdeles heldige i Bærum med noen flotte politikere som gjør det beste de kan for innbyggerne, Selv har jeg tatt initiativ til Storøya hundepark, Fritidssenter på Hundsund ogTuftepark + en masse annet. Vi i velstyret er noen få ildsjeler og det er oppgaver til mange fler. Til sist vil jeg også si at jeg har fått nye og gode venner via vellet. Det er svært hyggelig å kjenne fler enn nærmeste nabo.

Jeg oppfordrer deg som synes Bærum er litt «Solsidan», hvor små og ubetydlige konflikter ofte blåses opp og ut av proporsjoner, om å bli med i vellet. Vellet trenger både aktive og passive medlemmer. Vi kan love deg spennende oppgaver som er tilpasset deg og tiden du har til rådighet. I tillegg får du venner for livet som er opptatt av alles ve og vel på Fornebu.

Inviterer deg med og minner deg om Fornebuerklæringen som vi lever etter:

Fornebu skal inspirere mennesker til å få frem det beste i seg selv og hverandre, og være så full av mangfoldig aktivitet at alle kan bidra.

På Fornebu skal vi ha mot til å vise at vi bryr oss. Den unike naturen og dyrelivet skal være til glede både i dag og i morgen.


Fornebu skal bli et møtested mellom ny kunnskap og gammel klokskap, og et godt samfunn fordi menneskene her lever, tenker, tror og elsker forskjellig.


Frank Roland, styremedlem i Fornebulandet vel