Hva og hvem er SmartCity Bærum?

Hva og hvem er SmartCity Bærum?

Publisert av Frank Roland den 26.11.16. Oppdatert 22.11.22.

I flere sammenhenger har jeg støtt på SmartCity Bærum (SCB). Navnet høres spennende ut, men hva driver de med? På befaringen med rådmannens stab sist uke, kom jeg i prat om SCB med Arthur Wøhni, Kommunaldirektør for samfunn i Bærum kommune. Jeg spurte han om han visste noe mer om dette firmaet og Arthur svarte at det gjorde han, da han var styreleder!

Siden SBC holder til på Technopolis hvor jeg jobber, tok jeg kontakt med Unni Larsen, leder/Program Manager påSCB for å fi nne ut mer.

Frank: Unni, som Fornebubeboer kjenner jeg lite til SCB. Hva er formålet med SCB?

Unni: Vi skal fremme lønnsomme og miljøvennlige løsninger for alle!

Frank: Det høres jo forlokkende ut. Hvem er dere?

Unni: SmartCity er et internasjonalt konsept. I Norge har vi valgt en langt bredere sammensetning enn i andre land. I SBC har vi medlemmer fra både kommunen, nærings- og teknologibedrifter. Fylkeskommunen og andre kan delta i spesifikke prosjekter.

Frank: Hvilke mål og strategier har dere?

Unni: Vi startet våren 2012 og laget et program som løper til 2017. Vi er en sterk prosjektorientert organisasjon hvor samarbeidsform og deltakere tilpasses hvert enkelt prosjekt og oppgave.

Et konkret eksempel var et prosjekt hvor vi så på «Integrerte transportløsninger» for Fornebu. Her skulle vi avdekke reisemønsteret for arbeidstakere til/fra Fornebu, og hvordan de som jobber på Fornebu ønsker mer effektivt og miljøvennlig. Her deltok både Accenture, Aker, Telenor, Ruter og flere andre.

Frank: Hvordan kan vi som Fornebubeboere se resultater og effekter av SCBs arbeid?

Unni: Bysykkelprosjektet er et konkret eksempel. Vi satser på å etablere en utlånsordning for sykler på Fornebumed oppstart i april 2016. I første omgang skal de første 100 syklene lånes via en app og de vil finnes på Lysaker, fergeanløpet i Rolfsbukta, Fornebu S, Storøya grendesenter og Fornebuporten. Vi kopierer litt av Oslos konsept,med unntak av at ordningen ikke vil være reklamefinansiert. Dette med årsak i at Bærum kommuneskommunedelplan 2 setter begrensninger i bruk av reklame på Fornebu.

Frank: Som Fornebubeboer i nesten 5 år savner jeg smarte løsninger. Mye på Fornebu virker lite gjennomtenkt når jeg tenker på at Bærum kommune har som ambisjon at Fornebulandet både skal være et foregangseksempel og ha høy miljøfokus:

 • Hvorfor bygges alle leilighetene uten smarthusteknologi?
 • Hvorfor svikter belysningen i Nansenparken, kun 10 år etter at den ble anlagt?
 • Hvorfor er det så mange reklamasjonssaker på bygg og anlegg på Fornebu? Tenker ikke utbyggerne pålivssykluskostnadene når de alltid velger den dårligste og billigste løsningen? 
 • Hvordan kan kommunens politikere gi dispensasjon på dispensasjon og unnlate å følge vedtatterekkefølgebestemmelser som resulter i kø og kaos? 
 • Hvorfor bygges det innendørs parkeringsplasser for biler, mens syklene må stå utendørs i vind og vær? 
 • Hvordan kan det bygges 2300 boliger uten opplegg for el-bil? 
 • Hvorfor er det så vanskelig å fi nne ut hvem som er grunneier og har ansvar når gatelys ikke virker, ellernår vedlikehold mangler? 
 • Hvorfor er FDV-informasjonen til utbyggerne så gammeldags og avleggs? 
 • Hvordan kan Bærum kommune privatisere et så stort område, uten å ta et overordnet ansvar for kvalitetog felles infrastruktur? Den komplekse forvaltningsmodellen på Fornebu savner sidestykke i Norge.
 • Hvordan kan det bygges tusenvis av boliger nære sjøen uten at det er lagringsmuligheter for kajakker?

Dette var flere konkrete eksempler Unni. Du nevner at dere i SBC kun jobber med bedrifter, hvorfor kan ikke SCBo gså involvere vellet og innbyggerne på Fornebu? Dere gjør jo mye spennende! Er det noe vi kan bistå med? Innbyggere på Fornebu er mange og med et gjennomsnittlig høyt kunnskapsnivå!

Unni: Så langt har vi jobbet altfor lite innbyggerne (og Obos) for å gjøre Fornebu mer fremtidsrettet og miljøvennlig. Via vårt store kontaktnett har vi tilgang til mange aktører og ulik kompetanse som vi kan koble sammen i konkrete prosjekter og hvor Fornebus innbyggere kan delta.

Frank: Kan du komme med innspill på et eller to konkrete prosjekter?

Unni: Dette var veldig spennende tanker. Jeg tenker spesielt på følgende 3 områder:

 • Transport (kollektivt, bildeling, bilpool, elsykkel, båt…)
 • Utbygging / smarthus / teknologi 
 • «Gatelys»

Når det gjelder transport så er det allerede etablert 3 løsninger for bildeling på Fornebu (Hertz har etablert seg påTehnopolis og Fornebuporten, og MoveAbout har etablert seg ved Statoilstasjonen). Hvis man ønsker å leie ut sin egen privatbil finnes det flere applikasjoner på dette området, f.eks GoMore. Her samt rundt Ruter /kollektivtrafikk på fjorden kan det gjøres mer – markedsføringen har det nok skortet på. Bysykkelprosjektet er også i samme gaten. Mye kan bli bedre når det sees i en større sammenheng.

Når det gjelder smarthus og smartere løsninger så høres dette ut som et prosjekt hvor både Obos, vel og innbyggere kan bidra.
SBC har fått flere henvendelser rundt «gatelysproblematikk» på Fornebu. Ved å tenke smart-teknologi så kan problematikken på Fornebu løses ved at teknologien selv sier ifra eller at det er enkelt å feilmelde problemeruten at problem-/grunneier er kjent. Dette er et område som kan ha et stort potensial.

Frank: Noe du vil oppfordre til på tampen?

Unni: Smart samarbeid er nøkkelen. Det må kontinuerlig skapes møteplasser hvor strategiske innspill møter hverandre og formes til noe som kan bli til noe mer. Jeg ser frem til å samarbeide med innbyggerne og vellet på Fornebu, et område jeg selv setter stor pris på.

Link til SmartCity Bærum: SmartCity Bærum

Frank Roland, Fornebulandet vel