Frivillighetens (k)år i Bærum 2022

Frivillighetens (k)år i Bærum 2022

Publisert av Frank Roland den 06.05.22. Oppdatert 08.11.22.


Dette er et leserinnlegg sett fra frivillighetens side om innsats som legges ned på et konkret tiltak, men
som dessverre effektivt stoppes opp av et rigid byråkrati. Store frivillige ressurser har vært lagt ned for å
skape et fritidstilbud for blant annet barn og unge, og hvor det stiller uforholdsmessige krav om etter vår
mening om urimelig dokumentasjon rundt plassering av et enkelt kajakkstativ noen få sommermåneder
på Storøya.

Siden 2016 har Fornebulandet Vel jobbet for å etablere kajakkdeling som et tilbud til alle. Tettheten av
kajakker i garasjene på Fornebu var stor. Dessverre viste det seg å være for tungvint å få farkostene på
vannet. De aller fleste kajakkene endte opp med å støve ned på plattinger, terrasser og i fellesgarasjene.
Flere nabomøter og undersøkelser bekreftet stor interesse for idéen. Natur, kultur, idrett og fritid i
kommunen var tidlig svært positive til tiltaket og bisto med å foreslå lokalisering. Deretter fulgte
søknadsprosesser til bedrifter, stiftelser og fylkeskommunen om midler til piloten. Så fulgte møter og
avsjekk av mulige samarbeidspartnere for drift.

Først i 2019 etter utallige timers gratis innsats, møter, befaringer og hundrevis av eposter fikk vi tilslag
om flere hundre tusen kroner til en pilot! Deretter kunne vi sette i gang piloten med Strand Kajak Klubb
som driftspartner. Strand KK gikk til innkjøp av kajakkstativ, kajakker og etablerte konkrete planer for
opplæring, tilsyn og tilgang.

Med nød og neppe, og med helt uvurderlig bistand parkforvalter på Storøya, kunne stativet plasseres og
de første kajakkene sjøsettes på Storøyodden, samtidig med oppstart av fellesferien! Dessverre skulle
det i etterkant vise seg at søknaden til kommunen manglet informasjon om at det var ønsket en fast
plassering for flere sesonger.

I 2020 satte pandemien en effektiv stopp for å tiltaket, men i 2021 var det et stort ønske om å komme i
gang igjen. En tilsvarende søknad som ble godkjent i 2019 ble sendt til kommunen på våren 2021. Svaret
fra kommunen kom med vedlegg fra tre ulike etater i september samme år. 2 etater var positive, mens
Byggesak krevde en komplett, ny byggesøknad på lik linje med oppføring av et permanent bygg:
«Siden det søkes gjentatte ganger om det samme midlertidige tiltaket, må det sendes inn full søknad,
tilsvarende som for permanente tiltak, selv om tiltaket fjernes i vintermånedene.»

Luften går ut av frivilligheten når et rigid og lite servicevennlig byråkrati stikker effektive kjepper i
hjulene. Hvor ligger fornuften i å kreve en omfattende søknad med ansvarlig søker, byggesaksgebyrer,
situasjonskart, plantegninger, fasadetegninger, sikringstiltak mot vind og stormflo med mer i denne
saken? Og hvorfor tar det så lang tid å behandle et slikt enkelt tiltak?

På vegne av Fornebus barn & ungdom ber vi pent etatene Byggesak, Park, landbruk, natur og kulturvern
v/ Parkforvaltningen og v/ Naturmangfold om å bistå til å finne en rask og god løsning! Vi gjentar at det
kun er snakk om å gjenta et tiltak som ble godkjent i 2019, som da fungerte utmerket og som garantert
vil fungere i 2022.

En rask og konstruktiv løsning før oppstart av sesongen 2022, samt et bevis på at kommunen viser en
serviceinnstilling ved å i praksis tilrettelegge for og støtte gode lokale initiativ i Frivillighetsåret 2022!

Frank Roland, Fornebulandet Vel