Fra hovedflyplass til Forneby

Fra hovedflyplass til Forneby

Publisert av Frank Roland den 15.11.22. Oppdatert 01.12.22.

Opprinnelig var Fornebu et landbruksområde med bondegårder og husmannsplasser.

Den 1. juni 1939, åpnet Fornebu for flytrafikk og erstattet dermed flyplassen på Kjeller og sjøflyhavna på Gressholmen som Norges hovedflyplass. Stortinget vedtok å nedlegge Fornebu som flyplass i 1992, en beslutning som tok 40 år. Eiere av flyplassen var Luftfartsverket (Statsbygg) og Oslo kommune. 

Helt siden tidlig på 1990-tallet var Bærum kommune, Oslo kommune og staten uenige om hvordan flyplassområdet skulle bebygges etter flyttingen. I 1994 vedtok Bærum kommune en plan som innebar maksimalt 2300 boliger på området, etter et vedtak i Bærum Høyre om maksimalt to boliger per mål. Bærumspolitikerne ville ha bygdemessig bebyggelse og ingen høyhus eller bymessig preg på området. Kommunedelplan 1 (KDP1) ble vedtatt i 1996 og omhandlet transformasjonen av flyplassområdet til boligområde og arbeidsplasser. Ingen konkrete boligtall var definert, men planen beskrev at 4 000 boliger og 10 000 arbeidsplasser var det godt mulig å få til.

Samtidig ville Oslo kommune som eide store deler av tomtene fra flyplasstiden heller bygge en drabantby med rundt 15.000 innbyggere som kunne ta av mye av presset på boligmarkedet i Oslo. Uenigheten førte til endringer i planene. I 1999 ble KDP2 vedtatt etter et stor press fra Staten om 6000 boliger og 20 000 arbeidsplasser. Under trusler om statlig regulering vedtok Bærum kommune senere at 6 300 boliger skulle bygges, men også å tillate store næringsbygg.

Det siste flyet tok av fra Fornebu 7. oktober 1998.

Tidlig i fasen om utbyggingen av Fornebu ble det vedtatt å bygge næringsbygg. Norske Skog på Oksenøya, Telenor-bygget og Fornebu (Telenor) Arena var tidlige næringsprosjekter, etterfulgt av Statoil (Equinor) og Aker . Det var mange spekulasjoner, hvor mange eiendommer ble solgt i flere omganger. OBOS kjøpte seg inn som en betydelig grunneier i 2012.

Det ble tidlig vedtatt å anlegge en sentral park (Nansenparken) og verne naturområdene mot utbygging på store deler Lilløya og Storøya.  Nansenparken er en 200 dekar stor park, som ble åpnet 2. september 2008.

Trafikken inn og ut av halvøya var en utfordring. Diskusjonene om videre utbygging, la som en forutsetning en baneløsning til grunn. Først ble det vedtatt en selvkjørende svevebane, men denne idèen ble raskt skutt ned. Kostnaden for en bane har økt vesentlig over tid.

Kommunestyret i Bærum vedtok KDP3 for Fornebu 27. mars 2019. KDP3 fikk inndelingen «Byen», «Parken» og «Landet». Planen forutsatte en Fornebubane i tunnell fra Koksa til Majorstua, videre at utbyggerne måtte ta sin del av regningen for banen. 

KDP3 økte boligtallet på den gamle flyplassen til 11 000 boliger.