Fornebufakta og historie

Fornebufakta og historie

Publisert av Frank Roland den 02.12.22.

Fornebufakta
Om Fornebu: Fornebu er ei halvøy i Bærum kommune i Viken, med boligstrøk og næringsområder. Lengst i nord på halvøya ligger Lysaker mellom Lysakerfjorden og Holtekilen. Fornebu har villabebyggelse i nord, nærmere Lysaker, og i sør på halvøya Snarøya. Helt i nord på halvøya ligger Fridtjof Nansens hjem, Polhøgda.

Historie: Stedsnavnet er etter gården Fornebo. I middelalderen tilhørte Fornebo Hovedøya kloster og senere lagstolen i Christiania. Hovedbygningen på Fornebo gård fra slutten av 1700-tallet og et påbygg fra 1915–1917 er fredet som kulturminner.

Navnet Fornebu (Fornebo): Kommer trolig av mannsnavnet Forni, eventuelt adjektivet forni som betyr gammel. Bo-delen av navnet kan komme av saltkokerboder som var vanlig innerst i Oslofjorden i gammel tid. Navnet ble skrevet Forneboo i 1557, Fornneboe i 1578 og Furnneboe i 1617.

 

Noen "Fun facts"

 • Areal: 3 400 mål (3.4 kvadratkilometer)
  • Nansenparken (200 mål)
  • Vernede våtmarksområder (165 mål) og buffersoner (210 mål)
  • Viktig fugletrekkområde – mer enn 260 ulike fuglearter er observert her
  • Har Norges rikeste biologisk mangfold – blant annet den rødlistede dragehodebillen og dragehodeblomsten finnes her
 • Flyplassens grunneiere: Statsbygg + Oslo kommune
 • Fjernvarmeanlegg for hele utbyggingsområdet (pålagt påkobling) er basert sjøvann
 • Husholdningsavfall og kontoravfall skal samles ved vakuumanlegg
 • 720 mål friluftsareal
  • Nansenparken 200 mål – Norges største, private park
  • Tårnplassen foran det gamle flytårnet ligger parkens høyeste punkt.
  • Storøya og Lilleøya (det er plantet 100 000 trær Storøya)
 • Nansendammen (6.5 mål) og omfattende overflatevannssystem hele Fornebu

   

  Historisk tidslinje

 • År 500 - 1500
  • Gården Lille Oksenøen (Oxenøen) er fra middelalderen eller tidligere. Gården var opprinnelig kirkegods, men ble krongods etter reformasjonen på 1500-tallet. Oksenøya ble da trukket inn under Akershus slott og brukt som beite for slottshestene.
 • 1750
  • Lilløyplassen eksisterte som husmannsplass. Var bebodd frem til 1984.
 • Før 1797
  • Fornebu tilhørte Hovedøya kloster
 • 1797
  • Fornebu selges til Fredrik Burgdorf
 • 1824
  • Familien Wedel-Jarlsberg kjøper Fornebu Hovedgård / Koksa gård – en av områdets største gårder
 • 1857
  • Dampskipsrute etableres mellom Storøen gård og Kristiania
 • 1884
  • Engelskmannen Charles Dick solgte store og fasjonable boligtomter på området.
  • Statsminister Christian Schweigaard kjøpte Koksa gård
 • 1900
  • Birkeli, Hareløkken, Munkebakken og Polhøgda bygges
 • 1902
  • Fornebo Vel (Lagåsen) og Holtekilen Vel stiftes
 • 1909
  • Overrettssakfører Anton Martin Schweigaard overtok Koksa Gård og drev østersfarm i bukta.
 • 1910
  •  Snarøen Vel stiftes
 •  1911
  • Villa Hareløkken og badehuset nedenfor bygges.
 • 1914
  • Fornebo hovedgård ble kjøpt av tre bæringer i shippingbransjen, som solgte hovedbygningen og fortsatte utparselleringen.
  • Oxenøen bruk ble utskilt fra Fornebu gård og omgjort til Skandinavias største gartneri
 • 1919
  • Kristiania og Aker sporveikomite foreslår et trikkespor fra Lilleakerbanen til Fornebu
 • 1921
  • Bussforbindelse etableres fra Oslo til Fornebu / Snarøya
 • 1922
  • Fridtjof Nansen mottar Nobels fredspris for sitt humanitære arbeid.
 • 1925
  • 2 portnerboliger bygges ved Oksenøya bruk. Som mange av de andre bygningene ble de, tegnet av arkitekt Magnus Poulsson.
 • 1934
  • Oslo kommune kjøper 915 må på Fornebu for å anlegge flyplass
  • Det besluttes å bygge flyplass i stedet for boliger på Fornebu.
  • Kilen Sjøflyklubb stiftes.
 • 1939
  • Flyplassen og Sjøflyhavna kro åpnes
  • Arkitekt Odd Nansen (Fridtjofs sønn) tegnet bl.a. ekspedisjonshallen og flytårnet
 • 1940 – 1945
  • Heftige flykamper når tyskerne inntar Fornebu
  • Tyskerne gjør omfattende investeringer i flyplassområdet, inkl. militære stillinger
  • Tyskerne oppretter krigsfangeleir på Oksenøya
 • 1953
  • Rullebanen ble utvidet sørover mot Koksa og Hundsund
 • 1960
  • Staten eksproprierer Fornebo hovedgård for å øke flyplassen
 • 1962
  • En øst-vestgående rullebane, som ble hovedrullebanen, utover Storøya etableres
 • 1992
  • Stortinget vedtar ny hovedflyplass Gardermoen
  • Freding av våtmarksområdene Storøykilen, Koksabukta og Lagmannsholmen naturreservat
 • 1994
  • Bærum kommune vedtar en plan om maks 2 300 boliger. Staten og Oslo kommune krever minimum 7 000 boliger.
 • 1995

 • Statsbygg får  ansvaret for  etterbruk  av  flyplassområdet

 • 1997
  • Statsbygg selger de første arealene til Telenor
 • 1998
  • Oslo lufthavn Fornebu legges ned 7. oktober
  • Ekspedisjonsbygget fredes
  • Viktige naturtyper vernes med reservatstatus: Storøykilen naturreservat, Langskjær (Badeskjær) naturreservat, Lilløya naturreservat, Torvøya og Bjerkholmen naturreservater, Koksa naturreservat, Alv sjøfuglreservat, Sandholmen sjøfuglreservat, Ytre Vassholmen sjøfuglreservat, Møkkalassene sjøfuglreservat, Lagmannsholmen sjøfuglreservat, Selskjær fuglefredningsområde, Dokkskjæret (Amerikaskjær) biotopsvernområde
  • Oksenøya bruk overtas av Norske Skog
 • 1999
  • Bærum kommune vedtar Kommunedelplan 2 for Fornebu
  • 6 300 boliger og 15 000 næringsarbeidsplasser
  • Oppstart opprydding av forurensninger Telenors tomt
 • 2000
  • Oslo kommune selger sine arealer til Fornebu Boligspar AS
  • Stortinget velger ITFT (IT Fornebu Technoport)som statens samarbeidspartner for nasjonalt IT-senter Fornebu
 • 2001
  • Salg av arealer til ITFT gjennomføres
 • 2002
  • Fylkestinget vedtar automatbane mellom Lysaker og Fornebu
  • Telenor flytter inn i sitt nye hovedkontor
 • 2003
  • Lilløyplassen Naturhus åpnes
 • 2004
  • 650 mål grøntområder overføres til Direktoratet for naturforvaltning
 • 2005
  • Område 5.0 Hundsund og marinaområdet selges
 • 2006
  • Statens siste utbyggingsområde 6.0 Storøya selges
 • 2007
  • Planene om en automatbane stemmes ned i fylkestinget
  • Bygging av indre ringvei (Forneburingen)
 • 2008
  • Åpning av den sentrale parken Fornebu Nansenparken
  • De første leilighetene er klare i Rolfsbukta
 • 2009
  • Telenor Arena åpnes
 • 2011
  • Rute anbefaler Metro fra Fornebu til Majorstuen
 • 2012
  • OBOS kjøper Fornebu Utvikling
  • Equinor-bygget åpnes
 • 2014
  • Åpning av Fornebu S
  • Fornebulandet Vel stiftes
 • 2014
  • B12 – Hurtigbåtpilot starter opp mellom Sjøflyhavna og Aker Brygge
 • 2015
  • Reguleringsplanen for Fornebubanen, strekningen Fornebu – Lysaker vedtas (Bærum)
  • Etter et innbyggerinitativ fra Fornebulandet Vel opprettes Storøya Hundepark
 • 2016
  • KDP2 fase 1 avsluttes (2 500 boliger)
  • Hurtigbåten legges ned etter knappe 2 års drift
 • 2017
  • Koksaområdet selges
  • Etaten «Fornebubanen» etableres
 • 2018
  • Reguleringsplanen for Fornebubanen i Oslo, strekningen Lysaker - Majorstuen vedtas
 • 2019
  • Kommunedelplan 3 vedtas 27. mars
  • Fornebu deles i tre områder: Byen, parken og landet.
  • Boligtallet vedtas økt fra 6 300 til 11 000 boliger og i tillegg nye næringsarealer (20 000 næringsarbeidsplasser totalt)
 • 2020
  • Bygging av Fornebubanen starter 11. desember
  • Kommunen kjøper aksjeselskapet Flytårnet AS fra OBOS. Området omfatter de historiske bygningene ved gamle Fornebu.
 • 2022
  • Bærum kommune kjøper store friområder på Fornebu fra Statsbygg og Miljødirektoratet. Områdene er Mortenskogen på Snarøya, strand og grøntareal ved SAS-hotellet, Telenor-stranden, Langodden, Rolfsbukta, Storøya og Lilleøya, til sammen 624 mål.
  • Fornebulandet Vel passerer 2 500 medlemmer og er Norges største Velforening