Ekstraskatt på Fornebu?

Ekstraskatt på Fornebu?

Publisert av Frank Roland den 03.11.22.

Siden jeg flyttet til Fornebu i 2011 så har jeg stadig støtt på navnet Fornebu Driftsforening (FD). Navnet går igjen i vedtektene for de fleste sameier og huseierforeninger/ fellessameier og ulike rykter går på at alle som bor påFornebu hvert år bidrar med betydlige beløp til foreningen. De aller fleste innflyttere har ikke noe direkte forhold til FD. Bidraget til FD karakteriseres av mange som Fornebuskatten. Bidraget dekker drift/vedlikehold av friarealene som også kan benyttes av befolkningen langt utenfor Fornebu og bedriftene på området.

For å finne ut litt mer, avtalte jeg et intervju med direktør for Fornebu Driftsforening (FD), Kjell Haune. Kjell har i en årrekke hatt en rekke lederstillinger i selskaper som Aberdeen Property Investor, Scandinavian Property Development, Fornebu Utvikling og nå Obos. Alle disse sentrale stillingene, har hatt med Fornebu-utbyggingen å gjøre. Det finnes derfor ikke en bedre person å stille spørsmål til om FD, enn Kjell som i dag er leder av flere huseierforeninger og Fornebu Driftsforening.

Mitt første spørsmål Kjell, kan du fortelle om FDs historie?
“Det er umulig å fortelle dette på tiden vi har satt av i dag. La oss heller ta denne historien separat.” Fornebulandet vel kommer derfor tilbake til detaljer rundt dette senere.

Hvilke fellesområder administreres av FD?
“Nansenparken med alle armene og Festplassen, Koksaparken og alle lekeapparatene og volleyballbanene i dette området er FD sansvar. Veien og lysene langs Nansendammen forvaltes også av FD, selv om det kanskje hadde vært mer naturlig at Bærum kommune hadde hatt ansvaret for dette.

Grøntområdet nærmest Rolfsbukta forvaltes derimot av KLP. Tilsammen utgjør FDs område mer enn 200 mål.” 

Hvem er dagens grunneier for områdene Fornebu Driftsforening forvalter?
“Juridisk er dagens grunneier Statsbygg, men det er planen at områdene i fremtiden skal skjøtes over på Fornebu Driftsforening. Imidlertid de fleste gang/sykkelveiene i dette området er Bærum kommunes eiendom/ansvar.”

Betaler både bedriftene og alle boligsameiene for driften av FDs områder?
“Kun boligseksjonene som bygges ut under det opprinnelige området en gang eid av Fornebu Boligspar plikter å betale for drift og vedlikehold. Områder som opprinnelig var eid av for eksempel KLP og hvor det bygges leiligheter betaler ikke for drift avfellesområdene. Dette gjelder for eksempel Kilenveien.”


Hvor my betaler den enkelte boligseksjon i året til FD?
“I 2014 betalte hver sameier rundt kr. 506,-. Hadde alle bidratt med f. eks. 550 kr. hver, kunne vi få en enda fi nere park enn vi har i dag til en ekstrakostnad som en alminnelig iskrem.”

Hva ser du Kjell som den største utfordringen for dette området fremover?

“Det må bli vannskjøtsel. Om ikke parken vedlikeholdes og følges opp kan det fort bli et område som ikke er det som var intensjonen.”

Hvilke ønsker har du for området fremover?
“Det må bli å få bedriftene på Fornebu med på spleiselaget. Nansen-statuen er en gave fra IT Fornebu og lydinstallasjonen v/ Odonata er bekostet av Bærum kommune. Det hadde vært fint om de øvrigeselskapene også bidro til parken med for eksempel mer belysning av trær/natur og flere kunstinstallasjoner.”

Hvem bestemmer bruken av parken?
“Styret i FD bestemmer over bruken av parken. Vi hadde f. eks. Peer Gynt-oppsettingen som ble muliggjort av storstilt sponsing av Obos. Forøvrig er styret skeptisk til storbruk av parken til private eventer og jubileer. Primært ønsker vi arrangementer for skoler, barnehager og foreninger/gudstjenester i området. Alle som låner området må ordne med toaletter ogs tille en bruksgaranti.”

Finnes det noen videre planer for Festplassen?
“Grunnmur og tegninger eksisterer for en pavillion. Pavillionen kan være et festlokale og lokalt vannhull for 60 – 70 gjester som kan holde åpnet på fine dager eller for utleie. For 5 millioner kroner kan vi få dette planlagte bygget på plass!”


Hvordan stiller FD seg til å etablere regler for eksempel hunder og rulleskiløping i parkene – et tema som mange har diskutert den senere tiden?
“For eksempel må både kommunen som eier gang/sykkelveiene og FDsom drifter grøntarealet sammen komme til enighet om felles regler. Vi har avtalt kvartalsvise møter med Fornebulandet vel, de øvrige grunneierne og Bærum kommune rundt dette.”


Tusen takk Kjell for et svært lærerikt intervju. Fornebulandet vel gleder seg til historietimen til Fornebu Driftsforening!

Frank Roland / Fornebulandet vel