Bibliograf eller biblio-kafé på Fornebu?

Bibliograf eller biblio-kafé på Fornebu?

Publisert av Frank Roland den 08.11.22.

I 2001 godkjente Stortinget «Post i Butikk-konseptet» etter knallrøde tall i Posten. Det gamle logistikksystemet til Posten var utdatert etter 200 år med uendret strategi. Den digitale revolusjonen endret forbrukernes behov, og nye vaner krevde nye løsninger.

Til tross for at Ola nordmann dømte det nye konseptet nedenom og hjem, ble raskt Post i Butikk en gedigen suksess. Konseptet løste både Postens kostnadsproblemer og forbrukerens behov for post og logistikktjenester, langt utenfor Postens historisk begrensede åpningstider.

Allerede i år 2002 hadde Posten 1.120 «Post i Butikk» på plass – et av Norgeshistoriens mest vellykkede, offentlige omstillingsprosjekter.
I Danmark har de tilsvarende snudd opp ned på bibliotektjenesten. Godt over 100 «åpne bibliotek» har en selvbetjent åpningstid. Dette i tillegg til en begrenset, betjent åpningstid. Videre er bibliotekene kombinert med andre kulturtilbud som kino og kafeer.

Bærum kommune hadde på Fornebu klare visjoner for grendesentrene som sosiale møteplasser for alle aldre med offentlige tjenester i tillegg til ordinær skole. Som så ofte ellers så er det kulturtilbudet som kuttes når de store utbyggingsprosjektene skal trimmes. Et prøveprosjekt med et selvbetjent bibliotek godt gjemt i et «bøttekott» bak Odonatal egges nå ned etter to års prøvedrift. Situasjonen hadde nok blitt den samme om prøveprosjektet hadde blitt lagt midt i Nordmarka. Et bibliotek må ligge der hvor folk flest ferdes.

Statistikk viser at bibliotekbesøket i Norge har gått ned med 16 prosent de siste årene. Ved første øyekast kan man få inntrykk av at bibliotekene er i ferd med å dø ut. Mye av nedgangen skyldes at kommunene kutter itilbudet, åpningstider og bemanning.

Bibliotekene må fornyes for å spille fremtidens rolle som en viktig møteplass og informasjonsformidler. Historisk var et bibliotek gratis tilgang på litteratur, men i dag betyr et bibliotek enda mer. Det er en gratis møteplass hvor alle er velkomne, uansett. Det er en formidler av nyheter og ytringer, og slik sett en viktig brikke i vårt demokrati.

Biblioteket er også viktig for nye nordmenn i integreringsfasen, som ved hjelp av internett på biblioteket kan holde kontakten med venner og familie i hjemlandet.

Undertegnede foreslår at følgende løsning testes ut i Bærum:
1. Det inngås en avtale med en kafé på Fornebu S rundt bibliotektjenester.
2. Et begrenset utvalg bøker gjøres tilgjengelig for utlån, samt aviser og nyhetsinformasjon.
3. En bibliotekar stiller fast til et begrenset antall timer for informasjon/veiledning.
4. Bibliotekbøker som ikke fi nnes i kafeen, bestilles via informasjonskiosken i kafeen eller fra den enkeltes pc/mobil.
5. Bestilte bøker hentes i kafeen eller på Post i Butikk.

Frank Roland, Fornebulandet vel