Bevar Mortenskogen for de minste

Bevar Mortenskogen for de minste

Publisert av Frank Roland den 16.12.14. Oppdatert 22.11.22.

Mortenskogen på Snarøya eies av Statsbygg. Snarøen vel har over en lengre periode hatt en avtale med
Statsbygg om å holde området inkl. en hytte vedlike. Gjennom Snarøen vel har Snarøen
sjøspeidergruppe disponert og vedlikeholdt den lille hytta og de ukentlige speidermøtene har blitt
avholdt her hele året. Den flotte miniskogen er elsket av speiderne og barna i nærområdet. Dessverre
har den opprinnelige avtalen mellom Snarøen vel og Statsbygg løpt ut.

 

Foreldreforeningen til Snarøen sjøspeidergruppe søkte i 2013 Sparebankstiftelsen DNB om støtte til å

sette opp en gapahuk og sikker bålplass i Mortenskogen, til fri bruk for barnehagene, skolene og
sjøspeiderne på Snarøya/Fornebu. Gleden var stor da Sparebankstiftelsen DNB før jul i fjor meddelte at
de hadde bevilget kr. 50.000,- til formålet.

Snarøen vel har det siste året gjort flere henvendelser til Statsbygg for å få godkjent å sette opp
gapahuken, men Statsbygg har dessverre ikke besvart noen av disse skriftlige henvendelsene.

Sparebankstiftelsen DNB har gitt speideren en frist til 15. oktober 2015 for å bruke pengene til formålet.
Bærum kommune foreslår i Kommuneplanens arealdel 2015-2030 å videreføre Mortenskogen som
friluftsområde.

Vellene og foreldreforeningen nedenfor støtter forslaget og fremmer med dette
følgende felles ønsker til kommunen for området:

 • Området må tilrettelegges for Snarøen sjøspeidergruppe, barnehager, barneskolen og andre
  grupper.
 • Det bør etableres en sikker kjøreadkomst fra Snarøyveien med snuplass/parkering. 
 • Stien frem til hytta i Mortenskogen må utbedres slik at også bevegelseshemmede kan komme
  frem til hytta. 
 • Det etableres en permanent gapahuk med sikker bålplass. Dette gjør det bl.a. mulig for
  barnehager å ha dette som turmål med grilling med mer.
 • På høyden etableres det en sitteplass med benker og bord, hvor turgåere kan sette seg ned og
  nyte utsikten og naturen. 
 • En liten hinderløype kan etableres av speiderne i skogen sammen med en natursti hvor
  oppgavene endrer seg med årstidene. 
 • Det legges til rette for Snarøen sjøspeidergruppe og barnehagene for bruk av hytta.

Vi støtter kommunens forslag og ber om at kommunen snarest tar kontakt med Statsbygg for å sikre en
enighet om at dette flotte friluftsområdet sikres for fremtiden og at støtten fra Sparebankstiftelsen DNB
kan bli brukt for barna i vårt område.

Snarøen vel, Langodden vel, Fornebulandet vel og Snarøen sjøspeidergruppes foreldreforening