Vellets innstilling, OBOS-millionen

Vellets innstilling, OBOS-millionen

På et vel-møte på Engineerium 7. mai 2018 ga OBOS vellet 1 million kroner for utvikling av det gode nabolaget på Fornebu. Det påfølgende årsmøtet valgte en deling av millionen til et prosjekt på Lilløyplassen og en midlertidig hall for egenorganiserte aktiviteter. Omfattende arbeid ble lagt ned det siste prosjektet, men av ulike årsaker er ingen av alternativene lenger aktuelle innenfor rimelig tid. 100 000 ble brukt for å utrede hallen. Styret har derfor utlyst summen som er igjen (900 000 kr), til nye, gode formål. Her kan du lese om styrets innstilling.

Les mer
Major Hauges eventyr på Fornebu

Major Hauges eventyr på Fornebu

Før selve årsmøtet i Fornebulandet vel onsdag 5. juni, får vi besøk av Fornebu-entusiast Kjell Ole Haune. Kjell Ole vil fra kl. 19:00 holde en halvtimes foredrag om major Hauge, som etter krigen og under den kalde krigen styrte nærforsvaret av Fornebu på en måte som i ettertid har gitt grobunn for både spekulasjoner og utrolige historier.

Les mer
FornebuStikka 2024

FornebuStikka 2024

Fornebulandet Vel har nær 3 000 medlemmer (husstander), og er Norges største Velforening. I 2024 markerer vi vårt 10 årsjubileum med en en flott publikasjon på 68 sider. Målet har vært å lage Norges fineste Vel-publikasjon med hovedfokus på "Livet mellom husene", Fornebus mulighetsrom, gode historier og en publikasjon rikt illustrert med bilder. Vi ønsker at du leser og tar vare på den. Målet er å distribuere den kostnadsfritt til samtlige beboere som bor på Fornebu (ca. 10 000,- beboere). Redaksjonskomiteen består av kompetente personer innenfor Fornebuhistorien, nærmiljøet, næringslivet, kommunikasjon og kultur. Med oss på laget har vi en lokal grafiker som har jobbet for flere av Norges største kunstinstitusjoner.

Les mer
Årsmøteunderlag

Årsmøteunderlag

Årsmøtet nærmer seg. Vi ses 5. juni 2024 kl. 19:00 på Fornebupiloten. I denne artikkelen finner du vellets årsberetning for 2023, regnskap, revisjonsberetning og valgkomiteens innstilling til nytt styre og revisor, samt styrets forslag til valgkomite. Styrets innstilling til fordeling av OBOS-millionen vil legges ut så snart styret har ferdigstilt dette.

Les mer
Vellet støtter viktige barn- og ungdomsaktiviteter

Vellet støtter viktige barn- og ungdomsaktiviteter

Vellet ønsker å være en katalysator for å skape flere aktiviteter for barn og unge på Fornebu. 20% av innbyggerne på Fornebu er under 13 år! Foreldre, frivilligheten og kommunen har et stort ansvar for å skape gode oppvekstvilkår i den nye byen.

Les mer
Fornebubanen
Hold deg oppdatert på utviklingen av Fornebubanen.

Til Fornebubanens nettside >


Bli grasrotgiver
Fornebulandet Vel ønsker deg som grasrotgiver. Hver gang du spiller hos Norsk Tipping kan Vellet motta inntil 7% av din spillinnsats!
Du gjør dette på en av følgende måter:
- Hos kommisjonæren
- Norsk Tipping mobilspill
- SMS - send "Grasrotandelen 814461432" til 2020
Grasrotandelen går utelukkende til gode formål og aktiviteter på Fornebu!
Takk for støtten. Vi står sammen om Fornebu!