Utbygging på Fornebu

Utbygging på Fornebu

Publisert av Frank Roland den 25.11.22.

Det medfører ikke riktighet at kun halvparten av fase 1 er ferdig utbygget. I november 2014 bekreftet prosjektdirektør i Obos, Jørgen Stavrum, at 1.857 boliger eller rundt 75 prosent av fase 1ville bli ferdigstilt i 2014.

Budstikka gjør et stort nummer av at det vil ta nær 40 år før man kommer i balanse med hensyn til skatteinntektene versus kommunens investeringer knyttet til utbyggingen av Fornebu. Det hører med til realiteten at dette er problemstillinger hele kommune-Norge står overfor ved utbygging av sosial infrastruktur for å møte den økte befolkningsveksten.

Det tar lang tid å nedbetale større investeringer, både for kommuner og private. Disse utfordringene er derfor ikke unike på Fornebu og vil bli de samme på for eksempel Avtjerna eller i Bergen.

En rask utbygging på Fornebu skaper med andre ord de samme økonomiske utfordringene for Bærum som for alle andre kommuner. En økt befolkningsvekst vil på kort sikt være dårlig kommuneøkonomi og en utfordring. Budstikka gjør Fornebu til et særtilfelle, som krever særløsninger. Dette er helt feil.

Forslaget om å videreføre utbyggingsavtaler vil være en omgåelseav vedtatte EU-direktiver/EØS-lovgivning, og det er nok ikke tilstrekkelig å få dispensasjon i Kommunaldepartementet på en slik sak. Kritikken fra både juridisk hold, Forbrukerrådet og entreprenører har vært at utbyggingsavtaler var et redskap for å avhjelpe en skakkjørt kommuneøkonomi.

Realiteten ved en slik finansiering er at det til sist er boligkjøperne som betaler regningen og ikke utbyggerne. I praksis foreslår derfor Budstikka en dobbel skattlegging - kun på Fornebu. Dette i tillegg til at kun beboerne påFornebu allerede betaler for vedlikeholdet av for eksempel Koksa og Nansenparken – i tillegg til å betale for kommunens grøntområder i resten av Bærum.

Tilsvarende enkle løsninger har vært foreslått for å finansiere Fornebubanen. Har noen noen gang foreslått at innbyggerne i Moss, Hønefoss eller Skien skal betale for å få dobbeltspor ellernye banetraseer?

Hvorfor skal staten kun betale 50 prosent av T-banen til Fornebu? De kommunene som velger å være vekstkommuner, må tenke langsiktig og være seg bevisst at investeringer først betales tilbake langt frem i tid. Du får ingenting gratis eller premier ved å bygge ut mer – et økt antall boliger og mennesker vil alltid kreve fl ereskole- og barnehageplasser.

Det er dette Bærum kommune vil måtte ta stilling til ved de kommende beslutninger rundt kommunens arealplan.

Frank Roland, styremedlem, Fornebulandet vel