Noe mer på Fornebu?

Noe mer på Fornebu?

Publisert av Frank Roland den 12.11.14. Oppdatert 25.11.22.

Leserinnlegg fra Fornebulandet vel i Budstikka 11. november 2014:


Det legges uforholdsmessig stor vekt på hvor maksantallet for boliger skal legges når diskusjonen om Fornebus videre fremtid nå skal besluttes.

Tilsvarende ser vi når Lysaker nå seiler opp som et nytt utviklingsområde. I tillegg har vi sett at øynene for ofte settes på Fornebu isolert og ikke på en helhetlig bruk av området sammen med de øvrige nærområdene.

Fornebulandet har en unik plassering ved Oslofjorden, fantastiske store grønne parkområder og naturreservater. Bedriftene på Fornebu representerer olje-, IT- og telekomteknologi i verdenstoppen.

Høsten 2012 ble Hundsund ungdomsskole etablert som Norges første teknologiskole for ungdom. 14. oktober fikk vi Fornebu S– verdens mest miljøvennlige kjøpesenter. I tillegg tilflyttes området nå i stor grad av småbarnsfamilier med høy kompetanse.

Hva mangler for å gjøre området enda mer attraktivt og komplett?

  • En attraksjon på det uregulerte området rundt Sjøflyhavna:

Terje Lunder (85) lanserte en svært spennende idé med molo,akvarium med laks, sel og andre sjøvesener i Rolfsbukta. Hva med å bygge dette etter mønster av det populære Göteborgs Universeum med fokus på havet, miljøet ved sjøen og nøkkelteknologiene Fornebu representerer? Molo kan også legges til rette for utlån av fritidsbåter, kajakker, kite-, surfe- ogdykkerutstyr. Området kan få status som Oslo-områdets nye
Pier39 /Sausalito!

  • Videregående utdanning/universitetscampus:

Forskning viser at tre grunnforutsetninger skal til for å skapeutviklings- og samarbeidsmiljøer i verdensklasse:

- Høykompetente næringsklynger (det har vi).
¨ Godt bomiljø som tiltrekker seg ønsket arbeidskraft (det har vi).
- Videregående skole, universitet/campus (dette mangler v).

Fornebu mangler et tilbud for videregående skole i forlengelsen av tilbudet på Hundsund ungdomsskole og som en viktig faktor for samspillet med nøkkelbedriftene på Fornebu. Videre savnes et campus rundt Technopolis / IT Fornebu som kan bidra til å understøtte kompetanseutviklingen for vårt område. Det er viktig å både tenke nytt og ikke minst å fremskynde planene for å etablere et utviklingsmiljø og ambisjonerfor
noe mer enn en vanlig videregående skole.

  • Fornebu-kulturen:

Fornebu må ta vare på Gamle Fornebu og det unike miljøet rundt Lilløyplassen naturhus.  Lilløyplassen som nasjonalt våtmarkssenter og det fremragende fagmiljøet gir barn og ungdom en unik innsikt med sin praktiske læringstilnærming. Det er viktig at senteret gis midler og lokaliteter som er nødvendig for å opprettholde dette svært viktige miljøet. Gamle Fornebu og de 80 kunstnerne setter farge på Fornebu, og de ulike museene bidrar til kulturellesamspill og muligheter fremover.

Undertegnede håper både Obos og Bærum kommune viderefører politikken med kultur som en viktig faktor for å skape et godt bomiljø for alle aldre. Men dette er ikke nok – i dag må barn og ungdommene ut fra Fornebu i den verste rushtrafikken for å delta på kulturskolen og andre aktiviteter som det mangler lokaler til på Fornebu.

Dessverre er det fortsatt ikke satt av en krone til bygging av kirke-/kultur-/bibliotekbygg på Fornebu. Også her er det rom for å tenke nytt. Hva med å se på bibliografen på Bagsværd ved København – et unikt og fremtidsrettet kulturtilbud?

De tre ovenstående ideene vil øke behovet for regulær fergetrafikk mellom Nesodden, Bygdøy (alle museene), Lysaker, Aker Brygge, Vollen (
Kystkultursenteret) og Sjøflyhavna.

Et slikt transporttilbud vil være relevant når det gjelder attraksjoner for turister, pendlertrafikk ogf astboende. Både Ruter og fylkesordføreren er klare på at fergen fra Aker Brygge til Fornebu vil opphøre (2021?) når metroen åpner. Med en mer helhetlig tenkning, så er det kanskje ikke riktig å legge ned båttilbudet?

Ved å løfte fremtidsvisjonene for området videre så kan vi igjen imponere omverdenen med nye priser forbyplanlegging og moderne miljøtenkning.
Kyststripen rundt Oslo er et unikt område som må sees i en større sammenheng og som kan ta SmartCity-tankegangen videre med et unikt og miljøvennlig elfergesystem.


Therese Sørlie,
Camilla Rossaak og
Frank Roland,
Fornebulandet Vel