Modernisering av seniorpolitikken i Bærum?

Modernisering av seniorpolitikken i Bærum?

Publisert av Frank Roland den 08.11.22.

Mange er svært bekymret og snakker åpent om dette. Selv har jeg ikke sett antydning til noe seniortiltak på Fornebulandet, foruten kirkegården!

Leilighetene på Fornebulandet som kjøpes av seniorer har myeressurser i form av utdannelse, god økonomi og erfaring. Flere er skuffet da det er vanskelig å etablere ny vennskapskrets i et område med mange barnefamilier, da det ikke er lagt opp til dette i boligstrukturen.

Flere av seniorene savner sosiale møteplasser og ser mørkt på alderdommen når de tenker på hva som blir neste bosted når leiligheten de nå har kjøpt ikke lenger kan bebos. Må de nok en gang på flyttefot til helt andre deler av Bærum i denne fasen av livet? 

De eldre ønsker at helt andre prioriterte tiltak fra Bærum kommune, enn kirkegården på Lilløya. Flere naboer har også flyttet tilbake til hus igjen etter å ha prøvd ut leilighet. Oftest er årsaken at leiligheten de kjøpte ikke hadde plass til barn og barnebarn som kom på besøk og trengte overnatting.

Hotellene i området er heller ikke noealternativ til overnatting, da disse er stengt i høytidene.

Jeg utfordrer Obos og Bærum kommune på følgende idè: Etabler det nødvendig antall moderne seniorsameier på Fornebulandet etter dansk modell. Leilighetene må vektlegge at de er enkle å bo i og at de møter de eldres behov for sosiale aktiviteter og for eksempel middagstilbud.
Et slikt konsept muliggjør at de eldre kan få en høyere servicegrad både ved at de i større grad hjelper hverandre eller at tjenester etableres for avlesing av strøm-, vann- og gassforbruk samt andre praktiske gjøremål.

Seniorsameier må ligge gangavstand til Fornebu S og Nansenparken for enkel tilgang på butikker, apotek,off entlig kommunikasjon og den flotte Fornebunaturen. Sameier må ha gjesteleiligheter for besøkende og som kan leies på kortidsbasis. Det må avsettes plass til felles oppholdsrom, fellesmiddager, trimrom, møter og sosialeaktiviteter. Uteplassen må legge opp til hyggelige hagekroker og aktiviteter.

Eldrebølgen henter oss alle inn en gang. Både Bærum kommune og dagens eldregenerasjon er mest tjent med atde eldre lengst mulig bor og klarer seg i egen leilighet. Nye tanker må på plass!

Min erfaring på Fornebu er at denne aldersgruppen både har økonomi til å betale for et slikt konsept og at de ønsker dette. Ikke minst vil en slik boform forenkle hjemmetjenestens oppfølging og i større grad tilfredsstille den enkeltes behov i hverdagen og det sosiale livet.

Til slutt er dette en vinn-vinn – fellesskapet frigjør midler til sosial infrastruktur og seniorene tar ansvar for seg selv for en lengere periode av livet.
Fornebuerkæringen gir også på dette området gode råd:

Fornebu skal inspirere mennesker til å få frem det beste i seg selv og hverandre, og være så full av mangfoldig aktivitet at alle kan bidra. På Fornebu skal vi ha mot til åvise at vi bryr oss. Den unike naturen og dyrelivet skal være til glede både i dag og i morgen. Fornebu skal bli et møtested mellom ny kunnskap og gammel klokskap, og et godt samfunn fordi menneskene her lever, tenker, tror og elsker forskjellig.

Obos og Bærum kommune, utfordringen sparkes over til dere!


Frank Roland, Fornebulandet vel