Miljøsyndere på Fornebu?

Miljøsyndere på Fornebu?

Publisert av Frank Roland den 25.11.22.

Mange, også Budstikkas leder lørdag 16. januar, har reagert på at gjenvinningsstasjonen på Hundsund/Fornebu svært ofte og til forutsigbare tider flyter over av særlig papp og papir. 

Ved innflytting i nye sameier, ved våropprydding og i julehøytiden danner behovet jevne mønstre og påfølgende kjente problemer. 

Nær 3.000 leiligheter er til nå etablert på den gamle flyplassen, og langt flere skal det bli. Mange av oss har flyttet fra større hus til en mindre leilighet på Fornebu. En leilighet hvor bod, garasje og fellesarealer mangler lagringsplass for en kommende søppeltur til Isi.

Budstikka stiller flere spørsmål til at beboere etterlater søppel utenfor containerne: «Hva i all verden tenker folk på? Tenker de bare på seg selv? Eller tenker de i det hele tatt?»

Fornebulandet vel har siden stiftelsen i 2014 hatt et klart og tydelig miljøfokus. Helt fra vår første dialog med kommuneadministrasjonen og utbyggere har et fast agendapunkt nettopp vært behovet for en overordnet miljø- og renovasjonsplan. 

På møter har vi løpende fulgt opp og purret manglende søppelkasser, manglende muligheter for avhending av spesialavfall og etter hvert manglende kapasitet på Hundsunds miljøstasjon. 

Velet har også argumentert med at det er dårlig miljøpolitikk om alle Fornebus beboere hver for seg må reise 36 km t/r til Isi for å kvitte seg med mindre avfallsmengder. 

Med en markert økning i netthandel under koronapandemien og den økte innflyttingen burde det ikke overraske noen at dette genererer økt emballasje med tilsvarende økte resirkuleringsbehov.

Noen av våre ønsker har relativt raskt blitt fulgt opp. Blant annet kan nevnes nedgravde containere med bedre kapasitet på Storøya badeplass, hvor søppel og engangsgriller på varme sommerdager tidligere skapte søppelberg rundt de altfor få søppelkassene. 

Videre fulgte også Fornebu Driftsforening tilsvarende opp med en ekstra container i Hundsund.

Et første tiltak for å minske problemet kan være at beboere selv kan ringe et vaktnummer, når containerne er fulle. 

På kort sikt bør lokale miljøstasjoner tilsvarende det Oslo har hatt i lang tid etableres. Miljøstasjonene må inkludere containerkomprimering, bokser for farlig avfall, automatisk varsling når fullt samt at tømmefrekvensen tilpasses ulike sesongbehov. 

Fornebulandet vel ønsker å være en pådriver til at Bærum kommunes uttalte mål om at «Piloter og demonstrasjonsprosjekter skal vise at Bærum beveger seg i riktig retning, og for Fornebu er målet at nullutslipp nås allerede i 2027.»

Fornebulandet vel tror ikke at det bor flere miljøsyndere på Fornebu enn i andre deler av Bærum. Vi har vært tydelige på våre behov, og at disse enkelt kan tilpasses en økende befolkning. 

På vegne av velet henstiller jeg til Bærum kommune til å lytte mer og nøyere til beboere og velforeningen.