Major Hauges eventyr på Fornebu

Major Hauges eventyr på Fornebu

 
Major Andreas Hauge (f:1925) var selv med i Milorg under krigen i sin ungdom. Etter krigen tok han en sentral posisjon i oppbyggingen av nærforsvaret rundt Fornebu Hovedflyplass gjennom sitt brennende engasjement for HV (Heimevernet).

Sammen med bl.a. krigshelten Knut Haukelid (fra Tungtvannsopperasjonen på Rjukan) fikk han bygd opp og forsterket en rekke stillinger rundt Fornebu, som vi fremdeles ser mange spor av i terrenget i dag. Hauge blir ofte omtalt som en svært karismatisk og engasjert person av de som kjente ham. I bunkerser rundt Fornebu ble det i etterkrigstiden avdekket hemmelige Stay-Behind-lager som Hauge og medsammensvorne hadde bygd opp. Her fant man bl.a. hjemmelagde bomber i fiskebollbokser, klare bøtteladninger og automatvåpen klargjort til krig av Hauge selv.

Hauge hadde også bakgrunn fra Statens Håndtverk - og Kunstindustri Skole og var en dyktig tegner og illustratør.Han gav ut flere bøker bl.a. om kampene i Norge i aprildagene 1940 med egne illustrasjoner. Hans illustrasjoner finner man i dag i de fleste militære forlegninger, samt utstilt på både Hjemmefrontmuseet og Forsvarsmuseet og i mange soldat håndbøker.
 
Det er utallige historier om Major Hauge og hans glødende engasjement for å forberede Fornebu til krig. Dette foredraget vil omhandle hans entusiasme og mange kreative forberedelser for at Fornebu som hovedflyplass ikke skulle bli tatt på senga igjen, dersom ubudne gjester skulle dukke opp.