Høring KDP3

Høring KDP3

Publisert av Frank Roland den 08.05.22. Oppdatert 04.03.24.

Fornebulandet Vel har innenfor den korte høringsfristen jobbet effektivt med gjennomgangen av saken og utarbeidelse av en høringsuttalelse.

 

 

Tidlig besluttet Vellet seg for å samarbeide tett med andre organisasjoner og lag  i nærområdet og enkeltpersoner med spesialkompetanse. Vi har lyttet til omfattende innspill fra disse (herunder flere av naturorganisasjonene) og tatt inn hele eller deler av deres innspill i vår uttalelse, der vi har funnet dette relevant.

Vi er ekstra glade for at vi fått med oss Snarøen Vel, Langodden Vel, Fornebulandet Menighet og Fornebupiloten til å samsignere en felles høringsuttalelse.

Rådmannens saksdokumenter har vært omfattende og på flere hundre sider. I tillegg til denne høringen som angår arealdelen, så er en ny og egen høring rundt Samfunnsdelen sendt ut separat, med høringsfrist 22. juni 2018.

Her kan du lese Vellets og noen av de øvrige organisasjoners høringsuttalelser:

 

Styret i Fornebulandet Vel