Bryr du deg om Fornebulandet?

Bryr du deg om Fornebulandet?

Publisert av Frank Roland den 21.05.16. Oppdatert 15.11.22.

Fornebulandet Vel har gjennomført sitt årsmøte og styret består nå av følgende personer fra hele Fornebulandet:

 • Frank Roland, styreleder (Hundsund)
 • Jørgen Aarøe, styremedlem (Koksa)
 • Reidar Karlsen, styremedlem (Storøya)
 • Arild Engebretsen, styremedlem (Storøya)
 • Odd Berner Malme, styremedlem (Rolfsbukta)
 • Marthe Røgeberg, styremedlem (Fornebuporten)
 • Ingrid Brattset, styremedlem (Storøya)
 • Camilla Røssaak, varamedlem (Hagebyen)
 • Terje Sand, varamedlem (Storøya)

Styret har valgt å organisere seg rundt følgende utvalgsgrupper:

 • Park & nærmiljø (Livet mellom husene..)
 • Kommunikasjon (Markedsføring, medlemsoppfølging, hjemmeside..)
 • Samferdsel (Trafikksikkerhet, Fornebubåten, Fornebubanen, buss, sikkerhet & beredskap..)
 • Kultur & skole (St. Hans, Fornebudagen…)
 • Utbygging (Plan & byggesaker, KDP 2 / Fase 2, noe mer enn boliger og næring på Fornebu?)

Det nye styret er helt avhengig å ha med seg fl er i utvalgene! Har du litt tid til overs og brenner for et eller fl ere av områdene overfor, vennligst ta kontakt! Vi har mange små og store oppgaver, så du er hjertelig velkommen til å jobbe sammen med en bredt sammensatt gruppe hvor fellesnevneren er at vi brenner for livet på Fornebulandet.

Send en e-post til frnk.rlnd@gmail.com og fortell kort litt om deg selv, hvor på Fornebulandet du bor og hva du kan tenke deg å bidra med, så tar vi kontakt.

På vegne av det nye styret! 

Med vennlig hilsen
Frank Roland, styreleder